Regulamin

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Iwona Kuśmierczuk
ul. Włodawska 3c
22-100 Chełm

Firma ma nadane numery ewidencyjne: REGON 060400709, NIP 5632152942

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

 • dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
 • dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili./li>
 • po tym okresie są usuwane

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w czasie 48 godzin on momentu rozpoczęcia  się pierwszego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegam sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą realizowane.
 6. Zastrzegam sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sexciuszek.pl są podane w złotych polskich, aczkolwiek jest możliwość wybrania innej waluty. Waluta aktualizowana jest codziennie
 8. Zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w Polsce: Kupujący składając ofertę kupna w moim sklepie udziela jednorazowego upoważnienia sprzedającemu do zawarcia umowy o usługi pocztowe z Pocztą Polska w imieniu i na rzecz Kupującego. Przekazane na ten cel środki (równe kosztowi wysyłki) nie stanowią dodatkowego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i Vat. Upoważnienie to umożliwia obniżenie kosztów wysyłki i nie doliczenie 23% podatku Vat, nadwyżka kwoty za wysyłkę jest przeznaczana na materiały potrzebne do zapakowania paczki.
 9. Koszty wysyłek zawsze pokrywa kupujący.
 10. Ceny przedmiotów oraz kwoty wysyłki nie podlegają negocjacji.
 11. W czasie trwania akcji gratisowego pakowania, pakowane będą tylko produkty z naszego sklepu i tylko wówczas, gdy kupujący poinformuje mnie wyraźnie o chęci zapakowania.
 12. Wysyłka za granicę możliwa TYLKO przy przedpłacie na konto, za granicę nie wysyłam za pobraniem, koszt wysyłki uzależniony jest od wagi i miejsca wysyłki.
 13. W przypadku gdy przesyłka nie dotrze do osoby zamawiającej, w pierwszej kolejności składam reklamację na poczcie (czas oraz forma przebiegu reklamacji uzależniona jest tylko i wyłącznie od Poczty Polskiej), potem czekam na list od Poczty Polskiej z decyzją w sprawie reklamowanego towaru. Na koniec ustalam z kupującym sposób rozwiązania problemu. Nie podejmuję żadnych kroków przed otrzymaniem odpowiedzi od Poczty Polskiej.
 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz błędy Poczty Polskiej.
 15. Sklep nie wysyła towarów na podstawie potwierdzenia elektronicznego ani żadnego innego, towar wysyłany jest tylko po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
 16. Wymiary produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ( +/- 3cm )
 17. W przypadku kiedy zapłata za zamówiony towar nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni, sklep zastrzegega sobie prawo do realizacji i wysyłki zamówionego towaru do 30 dni

Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje / (zwrot towaru bez podania przyczyny) można składać do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, po tym terminie nie rozpatruję zwrotów.
 2. Koszty wysyłek krajowych reklamowanych pokrywa kupujący, chyba że strony porozumieją się w inny sposób.
 3. Podczas reklamacji pierwszym etapem jest odesłanie towaru do mnie, potem zwrot pieniędzy bądź wymiana towaru ale tylko w przypadku gdy towar jest w stanie nienaruszonym, czystym, nienoszonym. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu towaru i odesłać go razem z dokumentem zakupu i towarem w jednej przesyłce. Formularz zwrotu towaru: Wersja PDF do pobrania tutaj