Polityka Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Iwona Kuśmierczuk
ul. Włodawska 3c
22-100 Chełm

Firma ma nadane numery ewidencyjne: REGON 060400709, NIP 5632152942

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE.

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

  • dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
  • dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;
  • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili./li>
  • po tym okresie są usuwane

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Jakie informacje gromadzimy?

Zbieramy informacje o Tobie kiedy zarejestrujesz konto w naszym sklepie, złożysz zamówienie lub zapiszesz się do naszego newslettera. Kiedy składasza zamówienie, bądź rejestrujesz się w naszym sklepie, będziesz zapytany o wprowadzenie danych osobowych takich jak: Imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Możesz także przeglądać naszą stronę jako użytkownik anonimowy.

W jakim celu zbieremy informacje o Tobie

Jakiekolwiek informacje zebrane od Ciebie mogą być użyte w następujący sposób

Aby przetworzyć zamówienie

Twoje dane, podane podczas rejestracji nie będą sprzedane, wymienione bądź przekazane innej firmie. Informacje podane przez Ciebie będą użyte tylko i wyłącznie do przetworzenia złoźonego przez Ciebie zamówienia i wysłania paczki


Do personalizowania wyświetlanych treści

możemy lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby


W celu ulepszania naszego sklepu

Nieustannie staramy się ulepszyć naszą stronę w oparciu o komentarze jakie otrzymujemy od naszych klientów


Do wysyłania regularnych e-maili

Na podany przez Ciebie adres e-mail, możemy wysyłać informacje odnośnie naszych prodóktów. W tym celu potrzebujemy wyraźnej Twojej zgody i chęci na otrzymywanie takich informacji

W jaki sposób chronimy Twoje informacje

Sklep internetowy sexciuszek.pl dokłada wszelkich starań, aby wszelkie personalne informacje były przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy. W tym celu, w czasie kiedy podajesz istotne informacje podczas składania zamówienia wszystkie dane są szyfrowane i przesyłane do serwera w sposób zaszyfrowany. Do tego celu nasz sklep używa technologii Secure Socket Layer (SSL) do transmisji wrażliwych danych.

Czy używamy ciasteczek?

Tak (ciasteczka to małe pliki zapisywane po stronie klienta, które umożliwiają naszemu serwerowi komunikację z Twoją przeglądarką. Kiedy ponownie odpytasz nasz serwer o jakiekolwiek informacje możliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej przeglądarki i przetworzenie zapytania w sposób spersonalizowany.)

Bez tej technologii trudno sobie wyobrazić np. przechowywanie produktów w koszyku, czy informacji o tym, że użytkownik jest zalogowany

Jeśli wolisz możesz wyłączyć w przeglądarce przechowywanie ciasteczek, wtedy jednak niektóre funkcje systemu mogą nie działać poprawnie. Zachęcamy, aby klienci kontaktowali się w takich przypadkach telefonicznie bądź drogą mailową

Twoja zgoda

W czasie kiedy używasz naszej strony, godzisz się na Politykę Prywatności sklepu Sexciuszek.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli wciąż masz jakieś pytania odnośnie Polityki Prywatności naszego sklepu, skontaktuj się z nami.